Basis Bio Regulatie Systeem

Het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS) is een holistisch reguliatiesysteem in het menselijk lichaam. 

Via dit systeem kunnen alle cellen in ons lichaam met elkaar communiceren. Invloeden van buitenaf zijn het eerst in het BBRS merkbaar en dus ook meetbaar.

 

Dit zachte bindweefsel bevat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel. Daarbij is het in volume ongeveer 3x het volume van bloed d.w.z. 18 liter. Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan.

Als een organisme, zoals de mens, niet goed reguleert, ontstaat er een disbalans tussen systemen die elkaar in evenwicht dienen te houden. Het BBRS wordt dan ontregeld of vervuilt. Dan is er een eerste begin van ziekte. Het kent 4 componenten, te weten: cellulair, humoraal, neuraal en een immunologisch component.

Het BBRS is dus ons intern milieu. Vaak kunnen we al heel vroeg met onze energetische testvorm disbalansen meten in het lichaam zonder dat het zich fysiek al gemanifesteerd heeft. Deze meting komt voort uit een verstoring in het BBRS.

Alle informatie wordt als het ware door het BBRS gebufferd, opgevangen en gevolgd. Centraal wordt alle informatie opgevangen door met name de Hypofyse. Daar kan de reactie dan pas in tweede instantie op gang komen.

 

Wanneer het BBRS door chronische prikkels onder druk komt te staan, raakt het regulerend vermogen uitgeput. Dit zal leiden tot het onstaan van storingen op diverse punten en op den duur symptomen geven. Chronische prikkels kunnen bestaan uit toxische stoffen, geopathie, zware metalen, vaccinatie, focale haarden, emotionele stress, voeding etc. 

 

BIj een behandeling bij Praktijk Natuurlijk Deen werk ik altijd vanuit de ziel welke in contact staat met het BBRS. Zo is er volledig zicht op je gehele zijn! en wat er daar in nodig is. Je hele zijn is er immers op gericht om heel te zijn, vandaar dat alle antwoorden al in je aanwezig zijn.